Raziskovanje v managementu - kvalitativna metodologija

60-180  Raziskovanje v managementu - kvalitativna metodologija

magistrski študijski program 2. stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Anita Trnavčević

  Vsebina

  • Filozofija raziskovanja: pomen paradigm za konsistentnost raziskav
  • Študija primera
  • Kredibilnost, posploševanje
  • Vzorčenje v študiji primera
  • Značilne metode zbiranja podatkov
  • Metode analize podatkov
  • Pomen kvantitativnih metod raziskovanja

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo