Razumevanje globalizacije: management in kriza

05-036  Razumevanje globalizacije: management in kriza

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Tonči Ante Kuzmanić

  Vsebina

  • Definicija globalizacije; pojavne oblike; najpomembnejše značilnosti.
  • Westfalska paradigma suverenosti in vpliv globalizacije nanjo; globalno vodenje in naraščajoč vpliv zasebnih delovalcev (bonitetne agencije).
  • Zgodovinski razvoj modernega mednarodnega reda; dualnost poenotenja sveta in delitve sveta na jedro in periferijo.
  • Institucionalni razvoj po drugi svetovni vojni: Organizacija združenih narodov, Mednarodni denarni sklad, Svetovna banka, GATT, OECD.
  • Dogajanje po koncu hladne vojne: Globalizacija kapitalizma in prevlada neoliberalnega družbenoekonomskega modela; izbruh globalne finančne krize (2008).
  • Dogajanje po koncu hladne vojne: unipolarni mednarodni sistem ter vojaška, politična in ekonomska prevlada Združenih držav Amerike.
  • Prehajanje unipolarnega mednarodnega sistema v multipolarni mednarodni sistem; vloga Ruske federacije in Ljudske republike Kitajske; geopolitični in geoekonomski razvoj dogajanj; dvig BRICS.
  • Globalna trgovina in globalne finance.
  • Odnosi med Zahodom in muslimanskim svetom; dogajanja na Bližnjem vzhodu in posledice za Evropo.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo