Razvoj inovativnega tržnega proizvoda

64-005  Razvoj inovativnega tržnega proizvoda

magistrski študijski program druge stopnje Inoviranje in podjetništvo

Nosilec: prof. dr. Borut Likar, izr. prof. dr. Klemen Širok

  Vsebina

  • Inovativni tržni proizvodi kot temelj uspešne organizacije
  • Psihologija ustvarjalnosti
  • Ustvarjalno zaznavanje priložnosti in identifikacija problemov
  • Tehnike ustvarjalnega mišljenja za reševanje inovacijskih izzivov
  • Metode vrednotenja in ocenjevanja izvedljivosti idej
  • Dokazovanje delovanja izuma - RR delo in tehnološko prototipiranje
  • Odprto inoviranje pri inovacijsko-razvojnem delu
  • Praktični vidiki zaščite idej in intelektualne lastnine
  • Raziskovalno razvojna, inovacijska in podjetniška podpora
  • Komercializacija znanja, idej in know-howa kot sestavni del inovacijskega procesa

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo