Razvoj koncepta trajnostnega razvoja in okoljska etika

61-060  Razvoj koncepta trajnostnega razvoja in okoljska etika

magistrski študijski program druge stopnje Management trajnostnega razvoja

Nosilec: doc. dr. Valentina Brečko Grubar , izr. prof. dr. Miha Koderman

  Vsebina

Predmet obsega vsebine, ki obravnavajo  okoljske in družbene probleme kot vzrok za  razvoj  okoljevarstva in koncepta trajnostnega razvoja. Poglobljeno obravnava dve od treh področij trajnostnega razvoja – okolje in družbo ter osnove etike kot refleksivnega mišljenja, s poudarkom na okoljski etiki.

Poglavitne teme:

 • Okolje kot planetarni ekosistem
 • Naraščanje obremenitev in degradacija naravnega okolja
 • Razvoj koncepta trajnostnega (sonaravnega) razvoja
 • Viri okolja, ekosistemske storitve, nosilne zmogljivosti in trajnostno upravljanje
 • Prebivalstvo, poselitev in trajnostni razvoj
 • Trajnostni urbani razvoj
 • Etika kot pot trajnosti in rezultanta interakcije med človekom in okoljem
 • Razvoj okoljske etike
 • Sodobna okoljska etika
 • Kazalniki merjenja trajnostnega razvoja
 • Trajnostni razvoj v Sloveniji

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo