Razvoj uspešne znamke startup podjetja (2018)

64-021  Razvoj uspešne znamke startup podjetja (2018)

magistrski študijski program 2. stopnje Inoviranje in podjetništvo

Nosilec: prof. dr. Mitja Ruzzier, izr. prof. dr. Tina Bratkovič Kregar

  Vsebina

 • Specifike in značilnosti startup podjetij
 • Osnove in pomen blagovnih znamk za uspešno komercializacijo inovacij
 • Vloga uporabnikov in podjetnika pri razvoju blagovne znamke – dvodimenzionalni pristop
 • Vključevanje uporabnikov v soustvarjanje znamk startup podjetij
 • Pomen vizije in poslanstva – začetni korak razvoja znamk startup podjetij
 • Postavitev temeljev delovanja; analiza okolja, konkurentov, uporabnikov in samoanaliza
 • Razvoj »zgodbe« - nevidnih identitetnih elementov znamke startup podjetja (določitev cene, poslovnega modela, distribucije, vrednot in kulture podjetja, značilnosti produkta/storitev)
 • Razvoj vizualnih elementov znamke (grafična podoba, embalaža, sloga, spletna domena)
 • Registracija znamke – pravni vidiki
 • Implementacija znamke startup podjetja
 • Komunikacija s ciljni uporabniki in notranjo javnostjo
 • Metrika: preverjanje in merjenje posameznih elementov znamke
 • Premoženje znamke; pogled uporabnikov
 • Uporaba IKT orodij in socialnih omrežij v procesih razvoja znamke startup podjetij

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo