Regionalno planiranje in trajnostni razvoj

61-061  Regionalno planiranje in trajnostni razvoj

magistrski študijski program druge stopnje Management trajnostnega razvoja

Nosilec: izr. prof. dr. Igor Jurinčič

  Vsebina

TEMA 1: Nameni in cilji regionalnega planiranja v regionalnem razvoju 

TEMA 2: Sistemi regionalnega planiranja v kontekstu regionalne/prostorske politike EU.

TEMA 3: Razumevanje in spoznavanje ter vrednotenje dejavnikov in elementov regionalnega razvoja in stopnje regionalne razvitosti.

TEMA 4: Uporaba konceptov regij in regionalizacij ter regionalnih analiz v planiranju.

TEMA 5: Vprašanja regionalnega razvoja in opredeljevanje različnih stopenj regionalne razvitosti.

 • manj razvita območja
 • demografsko ogrožena območja
 • območja s posebnimi razvojnimi problemi

TEMA 6: Opredeljevanje regionalnih problemov.

 • izhodišča za zasnovo smernic
 • strategije regionalnega razvoja
 • priprava regionalnih razvojnih programov
 • priprava razvojnih programov podeželja

TEMA 7: Vrednotenje regije za turistične proizvode.

 • modeli vrednotenja prostora za turizem in rekreacijo
 • nosilna zmogljivost prostora za turizem
 • priprava regionalnih razvojnih programov za turizem
            
  TEMA 8: Prostorsko načrtovanje turizma v regiji
 • regionalna zasnova prostorskega razvoja
 • regionalni prostorski načrt

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo