Religija: islam in krščanstvo

62-008  Religija: islam in krščanstvo

magistrski študijski program 2. stopnje Politologija

Nosilec: doc. dr. Primož Šterbenc

  Vsebina

Odnosi med Zahodom in muslimanskim svetom so po destruktivnem terorističnem napadu v ZDA 11. septembra 2001, ameriško vodenem napadu na Afganistan in Irak leta 2001 in 2003, ter okupaciji obeh dežel v naslednjih letih zelo zaostreni. Poleg tega v zadnjih letih na Bližnjem vzhodu poteka več odmevnih dogajanj. Leta 2011 se je začel proces »arabske pomladi«, ki je razburkal območje, v tem letu pa se je začela tudi destruktivna vojna v Siriji. Leta 2014 je v ospredje stopil fenomen ultraradikalne islamistične skupine »Islamska država«, ki nadzira velik del ozemlja v Iraku in Siriji, uveljavlja agresivno interpretacijo islamskega prava ter izvaja izjemno brutalno in smrtonosno politiko do nekaterih religijskih skupin (šiiti, kristjani, jazidi). Koalicija držav pod vodstvom ZDA si prizadeva vojaško poraziti »Islamsko državo«, v Evropi in Severni Ameriki pa prihaja do družbeno bolečih terorističnih napadov. Radikalne islamistične skupine delujejo v Afganistanu in Pakistanu (Taliban), Somaliji (Al Šabab) in Nigeriji (Boko Haram).
Predmet »Religija: islam in krščanstvo« je namenjen temu, da bi slušatelji globinsko razumeli odnos med Zahodom in muslimanskim svetom ter dogajanja v svetu islama. Spoznali bodo krščanstvo in islam, in sicer v njuni religijsko-teološki, socialni, pravni in (para)politični dimenziji. Poleg tega bodo spoznali razvoj odnosov med krščanskim in muslimanskim svetom skozi zgodovino, vključno z najbolj turbulentnimi točkami, kot so križarske vojne, kolonializem, izraelsko-palestinski spor in zahodne oborožene intervencije po drugi svetovni vojni. Razumeli bodo delitev v islamu na sunitsko in šiitsko vejo ter delitve znotraj sunitske in šiitske veje, brez poznavanja katerih ni mogoče razumeti dogajanj na vsem Bližnjem vzhodu po ameriško vodenem napadu na Irak leta 2003 in še posebej konflikta v Siriji. Končno bodo spoznali dognanja sociologije religije in politologije, ki jih je z namenom razumevanja dogajanj – večkrat nepojmljivih, na primer samomorilskih napadov na civiliste – nujno aplicirati na odnose med Zahodom in muslimanskim svetom. Slušatelji bodo po pridobitvi znanj sposobni razumeti kompleksno problematiko in samostojno presegati ustaljene površinske konvencionalne (tudi medijske) razlage.

  • Definicija religije in njene temeljne funkcije
  • Islam: nastanek ter teološke, politične in socialne značilnosti
  • Krščanstvo: nastanek ter teološke, politične in socialne značilnosti; delitev na različne skupine (zgodnje krščanstvo in delitve na podlagi kristoloških sporov; katolicizem, pravoslavje, protestantizem)
  • Delitev islama na različne veje (sunizem, šiizem, haridžizem); glavne politične in teološke razlike med sunizmom in šiizmom; delitev znotraj vej na ločine (šiizem) in pravne šole (sunizem)
  • Razvoj muslimanskega sveta skozi zgodovino v okviru specifičnih družbenopolitičnih sistemov (kalifatov)
  • Odnos islama do krščanstva (teološke podobnosti in razlike) ter odnos muslimanskih oblasti do krščanskih skupnosti v muslimanskem svetu
  • Glavne točke konflikta med muslimanskim in krščanskim (zahodnim) svetom skozi zgodovino (križarske vojne, obdobje kolonializma-imperializma) ter strukturne posledice kolonialnega obdobja (strukturalistična teorija mednarodnih odnosov)
  • Najpomembnejši elementi, ki vplivajo na odnose med muslimanskim in krščanskim (zahodnim) svetom v sodobnem času (Palestina, agresivni posegi krščanskega-zahodnega sveta v muslimanski svet, zahodno vsiljevanje neoliberalne družbenoekonomske paradigme, globalizacija in neupoštevanje posebne kulturne identitete); aplikacija koncepta kulturne obrambe
  • Odnosi med suniti in šiiti skozi zgodovino; trajni vpliv zunanjih, nemuslimanskih intervencij v muslimanskem svetu (križarji, Mongoli, kolonializem)
  • Odnosi med suniti in šiiti v sodobnem času; vpliv ameriško vodenega napada na Irak (2003) na te odnose; sunitsko-šiitska državljanska vojna v Iraku z vidika pristopov glede vloge religije pri nastanku nasilja (primordializem, instrumentalizem, konstruktivizem) in aplikacija koncepta kozmične vojne; državljanska vojna v Siriji

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo