Reševanje sporov

63-012  Reševanje sporov

magistrski študijski program 2. stopnje Pravo za management

Nosilec: izr. prof. dr. Danila Djokić

  Vsebina

  • Pojem in vrste sporov iz pogodbenih razmerij
  • Načini reševanja spornih razmerij
  • Sporazumno (mirno) reševanje sporov
  • Mediacija
  • Arbitraža
  • Sodno reševanje sporov – sodni sistem

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo