Pravna in socialna država

62-050  Pravna in socialna država

magistrski študijski program 2. stopnje Politologija

Nosilec: izr. prof. dr. Andraž Teršek

  Vsebina

  • Izhodišča in temelji prava: filozofska izhodišča, temeljna ustavna načela, človekove pravice in svoboščine.
  • Teorija demokracije.
  • Ustavna demokracija in vladavina prava kot vsebina in "kakovost" družbenega sistema.
  • Izbrani pravni vidiki ekonomije.
  • Ekonomska analiza prava in demokracije.
  • Socialna država; izbrana vprašanja in kritična analiza družbene prakse.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo