S podatki do pravilnih odločitev

05-340  S podatki do pravilnih odločitev

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: pred. Matevž Malej

  Vsebina

Namen predmeta

  • Namen predmeta je pripravit študenta, da z uporabo sekundarnih podatkov in matematičnih modelov odločanja oceni in najde najustreznejšo možnost v dani konkretni situaciji.

Vsebina

  • Pridobivanje sekundarnih podatkov
  • Uporaba podatkov kot podpora odločanju
  • Osnove verjetnostnega računa
  • Teorija odločitev
  • Teorija iger
  • Linearno programiranje

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo