Sistemsko vzpodbujanje inoviranja

64-024  Sistemsko vzpodbujanje inoviranja

magistrski študijski program druge stopnje Inoviranje in podjetništvo

Nosilec: doc. dr. Aleš Lipnik

  Vsebina

  • Inoviranje kot celovit proces
  • Merjenje inovativnosti
  • Instrumenti za podporo  podjetništvu na nivoju R Slovenije
  • Instrumenti za podporo  podjetništvu na nivoju EU
  • Načrtovanje, izvajanje in spremljanje podpore podjetništvu
  • Merjenje učinka  R Slovenija in EU
  • Podjetniško podporno okolje v R Sloveniji
  • Podjetniško podporno okolje v EU

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo