Snovanje in izpeljava podjetniške zamisli

60-072  Snovanje in izpeljava podjetniške zamisli

magistrski študijski program druge stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Mitja Ruzzier

  Vsebina

  • Osnove izpeljave podjetniške zamisli na trgu in posebnosti, vezane na mala in srednja podjetja
  • Pomen dizajna in dizajnerskega razmišljanja pri iskaju rešitev in snovanju novih izdelkov/storitev/entitet oziroma poslovnih modelov organizacij
  • Metode in tehnike kreativnega razmišljanje za iskanje rešitev podjetniških izzivov
  • Osnove etnografskih metod opazovanja in raziskovanja
  • Vloga in pomen interdisciplinarnega pristopa ter timskega dela pri reševanju problemov ter snovanju in izpeljavi podjetniške zamisli
  • Osnove in pomen (hitrega) prototipiranja
  • Poslovno modeliranje, načrtovanje poslovnih modelov za mala in srednja podjetja, podjetniške rešitve
  • Komercializacija in implementacija novih izdelkov in storitev na trg
  • Uporaba IKT orodij v procesih inoviranja in kot podpora za vključevanje uporabnikov v inovacijski proces
  • Uporabniško usmerjeno inoviranje in odprto inoviranje

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo