Socialno podjetništvo in socialne inovacije

64-016  Socialno podjetništvo in socialne inovacije

magistrski študijski program 2. stopnje Inoviranje in podjetništvo

Nosilec: prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel

  Vsebina

 • Pojem in definicije socialnega podjetja
 • Pomen socialnega podjetja za okolje, v katerem deluje
 • Socialni in finančni učinki podjetniške aktivnosti
 • Različni modeli in oblike socialnega podjetja
 • Analiza socialnega podjetništva doma in v tujini
 • Primeri uspešnih socialnih podjetij
 • Vloga različnih deležnikov in odločevalcev pri razvoju socialnega podjetništva
 • Vpliv zakonov in usmeritev države na razvoj socialnega podjetništva
 • Vrednotenje možnosti za razvoj socialnega podjetništva v določenem okolju
 • Proces socialnih inovacij
 • Združevanje posameznikov, idej in virov
 • Podpora socialnim inovacijam
 • Mehanizmi, ovire in realnost o ustanovitvi in vodenju trajnostnega socialnega podjetja
 • Uporaba metode design thinking v socialnem podjetništvu in socialnih inovacijah

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo