Sociologija dela

05-037  Sociologija dela

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: viš. pred. mag. Suzana Sedmak, izr. prof. dr. Klemen Širok

  Vsebina

  • Delo v zgodovinski perspektivi (od dela kot ekonomske/gospodarske dejavnosti do dela kot zaposlitve)
  • Delitev dela in delo skozi perspektivo družbe in posameznika
  • Poklic in profesionalizacija
  • Delo, poklic in družbena neenakost
  • Vpliv globalizacije na spreminjanje koncepta dela
  • Nove oblike zaposlovanja, neplačano delo, prekerno delo, brezposelnost
  • Delo izven zaposlitve (domače delo, prostovoljstvo, samozaposlovanje ...)
  • Demografske spremembe in trendi zaposlovanja
  • Prihodnost dela

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo