Sociologija dela

06-342  Sociologija dela

univerzitetni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Klemen Širok

  Vsebina

Namen predmeta

  • Predmet obravnava delo in njegovo osrednjo vlogo v individualnem in družbenem življenju. Kako se je delo  razvilo v sedanje oblike; kako je organizirano; kako ga posamezniki doživljajo ter kakšna je pri tem vloga družbenih odnosov in institucionalnih okvirov. Obravnavamo tudi prihodnost dela in kompetence prihodnosti.

Vsebina

  • Delo v zgodovinski perspektivi (od dela kot ekonomske/gospodarske dejavnosti do dela kot zaposlitve)
  • Delitev dela in delo skozi perspektivo družbe in posameznika
  • Delo, poklic, profesionalizacija in družbena neenakost
  • Vpliv globalizacije na spreminjanje koncepta dela
  • Nove oblike zaposlovanja, neplačano delo, prekarno delo, brezposelnost, delo izven zaposlitve
  • Demografske spremembe in trendi zaposlovanja
  • Prihodnost dela

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo