Sodobni pristopi pri varovanju naravnih vrednot

61-037  Sodobni pristopi pri varovanju naravnih vrednot

magistrski študijski program druge stopnje Management trajnostnega razvoja

Nosilec: doc. dr. Elena Bužan , izr. prof. dr. Bojan Lazar

  Vsebina

 • Načelo znanstvene utemeljenosti v varstvu narave
 • Koncept vrste, evolucijsko pomembne enote, koncept žariščnih vrst
 • Integracija nivojev biološke organizacije Kvantitativne metode v oceni vrstne biodiverzitete
 • Aplikativne kvantitativne metode Multiple populacije in interpopulacijska dinamika
 • Dinamika majhnih populacij, vrtinec izumiranja
 • Vzgoja v ujetništvu in reintrodukcije
 • Pristop »multi-species conservation« v varstveni biologiji
 • Ekosistemsko zasnovano upravljanje
 • Izumiranje in genetika
 • Ohranjanje in značilnosti genetske diverzitete
 • Vplivi zmanjševanja velikosti populacije
 • Genetsko viabilna populacija

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo