Statistične metode

64-009  Statistične metode

magistrski študijski program druge stopnje Inoviranje in podjetništvo

Nosilec: doc. dr. Borut Kodrič

  Vsebina

  • Ponovitev osnovnih statističnih pojmov
  • Zasnova in izvedba statističnega raziskovanja
  • Značilnosti in načini zbiranja primarnih podatkov
  • Učinkovita uporaba sekundarnih podatkov ter predstavitev slovenskega in evropskega statističnega sistema
  • Osnovne metode statistične analize (tabelarično in grafično prikazovanje podatkov, relativna števila, mere srednjih vrednosti in variabilnosti)
  • Osnove vzorčnih opazovanj in mehanizmov statističnega sklepanja
  • Osnove analize odvisnosti
  • Učinkovita uporaba računalniških orodij za potrebe osnovne statistične analize

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo