Strateški management

06-018  Strateški management

univerzitetni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Roberto Biloslavo, prof. dr. Maja Meško

  Vsebina

  • Uvod v strateški management
  • Snovanje politike organizacije
  • Temeljna politika organizacije
  • Razvojna politika organizacije
  • Sprotna politika organizacije
  • Management spreminjanja

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo