Strateški management

05-039  Strateški management

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Klemen Kavčič

  Vsebina

  • Strateški management
  • Snovanje politike organizacije
  • Temeljna politika organizacije
  • Razvojna politika organizacije
  • Sprotna politika organizacije
  • Management spreminjanja

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo