Strateško vodenje

05-332  Strateško vodenje

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Maja Meško

  Vsebina

Namen predmeta

  • Namen predmeta je pridobiti praktična znanja s področja strateškega vodenja, spoznati in znati uporabiti orodja in tehnike, potrebne za uspešno načrtovanje prihodnosti organizacije in zagotavljanje strateških izidov.

Vsebina

  • Uvod v strateško vodenje
  • Stili vodenja
  • Upravljanje s časom
  • Upravljanje s konflikti
  • Sodelovanje v teamu
  • Čuječnost vodje

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo