Strokovna praksa v organizaciji

06-346  Strokovna praksa v organizaciji

univerzitetni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: doc. dr. Dušan Gošnik

  Vsebina

Namen predmeta

  • Študent opravi strokovno prakso v organizaciji kot izbirno vsebino v 3. letniku. Osrednji namen strokovne prakse je omogočiti študentu izkustveno spoznanje v zvezi z delovanjem poslovnega okolja in mu omogočiti uporabo pridobljenega znanja v poslovni praksi. 

Vsebina

Predavanje: O strokovni praksi.
Strokovna praksa v organizaciji v obsegu 120 ur oz. 3 tednov.
Študent spozna skozi proces opravljanja strokovne prakse okolje organizacije vključno z njeno organiziranostjo, poslovnimi funkcijami in procesi odločanja.
V času prakse študentov vodi dnevnik/ portfolio o strokovni praksi. Po koncu prakse pripravi poročilo in ga zagovarja.

Vsi postopki izvajanja strokovne prakse so določeni s Pravilnikom o izvajanju strokovne prakse. Podrobnejše informacije in navodila so objavljena v e-učilnici.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo