Strokovna praksa z zaključno nalogo

05-328  Strokovna praksa z zaključno nalogo

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: doc. dr. Dušan Gošnik

  Vsebina

Namen predmeta

  • Študent opravi strokovno prakso v organizaciji in pripravi zaključno projektno nalogo. Vsebina zaključne projektne naloge se navezuje na delo študenta v okviru njegove strokovne prakse v izbrani organizaciji. Osrednji namen strokovne prakse je omogočiti študentu izkustveno spoznanje v zvezi z delovanjem poslovnega okolja in mu omogočiti uporabo pridobljenega znanja v poslovni praksi. 
  • Študent spozna skozi proces opravljanja strokovne prakse ekonomsko okolje organizacije vključno z njeno organiziranostjo, poslovnimi funkcijami in procesi odločanja.

Vsebina

  • Predavanje: O strokovni praksi
  • Konzultacije z mentorjem na fakulteti.
  • Strokovna praksa v organizaciji v obsegu 240 ur oz. 6 tednov (12 ECTS).
  • Priprava zaključne projektne naloge, ki je vsebinsko usmerjen v konkretno reševanje nekega strokovnega problema (npr.: razvoj novega produkta, predlog ukrepov za izboljšanje poslovanja organizacije, novi model organiziranosti, itd., izjemoma je lahko tudi teoretična obravnava nekega strokovnega problema). (3 ECTS)

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo