Strokovno delo 1

65-012  Strokovno delo 1

magistrski študijski program druge stopnje Ekonomija in finance

Nosilec: doc. dr. Peter Štrukelj

  Vsebina

Strokovno – razvojno delo 1 (SRD1) (15 P, 3 ECTS)

Strokovno – razvojno delo 1 (SRD1) sestavljajo naslednje aktivnosti:

 • Predstavitev in konzultacije SRD1 (3 ure)

Obvezne aktivnosti (2 KT):

 • Delavnica 1A (D1A)

Študentom predstavimo preučevanje literature, iskanje relevantnih vsebin, povzemanje, spoštovanje avtorstva,...
Študenti dobijo nalogo, da izdelajo daljši pisni izdelek.
(4 ure + samostojno delo študenta 23 ur).

 • Delavnica 1B (D1B)

Komentiranje pisnih izdelkov študentov, predlaganje izboljšav ter navodila, kako pripraviti predstavitev in nastopiti.
(4 ure + samostojno delo študenta 12 ur).

 • Delavnica 1C (D1C)

Študenti predstavijo lastne izdelke.
Vprašanja in diskusija.
(4 ure).

Izbirna aktivnost (4 KT):

 • udeležba na seminarjih in delavnicah UP FM,
 • ali aktivna udeležba na konferencah in okroglih mizah na FM in drugod,
 • ali sodelovanje pri raziskovalnih in razvojnih projektih FM,
 • ali objava ter predstavitev strokovnih prispevkov in člankov na seminarjih FM,
 • ali aktivno vključevanje v izobraževalno delo FM in stroke,
 • ali izjemni strokovni in znanstveni dosežki,
 • ali sodelovanje na univerzitetnih bralnih seminarjih in
 • ali tutorstvo.
  (samostojno delo študenta 25 ur).

Vsak študent vodi zbirno mapo (portfolio), v katero vlaga svoja dela pri SRD ter potrdila in dokazila o udeležbi na aktivnostih SRD in drugo.

Opravljene aktivnosti morajo biti s področja študija in v skladu z Merili za SRD.

 

Praksa (20 DOŠ, 3 ECTS)

Strokovno – razvojno delo 1 – praksa (SRDP1) sestavljajo naslednje aktivnosti:

 • Predstavitev obveznosti študentov pri SRDP1 (1 ura)
  Študentom predstavimo obveznosti in cilje predmeta.
 • Reševanje poslovnega problema (19 ur + samostojno delo študenta 55 ur).
  Študente mentoriramo pri reševanju poslovnega problema (s področja študija) identificiranega v podjetju. Študent predstavi svoje rešitve.

Vsak študent vodi zbirno mapo (portfolio), v katero vlaga svoja dela pri SRD ter potrdila in dokazila o udeležbi na aktivnostih SRD in drugo.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo