Strokovno delo 2

65-021  Strokovno delo 2

magistrski študijski program druge stopnje Ekonomija in finance

Nosilec: doc. dr. Peter Štrukelj

  Vsebina

Strokovno – razvojno delo 2 (SRD2) (15 P, 3 ECTS)

Strokovno – razvojno delo 2 (SRD2) sestavljajo naslednje aktivnosti:

 • Predstavitev in konzultacije SRD2 (3 ure).

Obvezne aktivnosti (2 KT):

 • Delavnica 2A (D2A)
  Študentom predstavimo zasnovo raziskave (opredelitev problema in teoretična izhodišča, teze-hipoteze oz. raziskovalna vprašanja, iskanje in nabor podatkov, metodološki pristop, predpostavke in omejitve, pričakovani rezultati, pričakovan prispevek stroki ali znanosti).
  Študenti dobijo nalogo, da izdelajo načrt raziskave.
  (4 ure + samostojno delo študenta 23 ur).
 • Delavnica 2B (D2B)
  Komentiranje načrtov raziskave študentov, predlaganje izboljšav.
  (4 ure + samostojno delo študenta 12 ur).
 • Delavnica 2C (D2C)
  Študenti predstavijo lastne izdelke na strokovni konferenci UP FM ali raziskovalnemu seminarju UP FM.
  (4 ure).

Izbirna aktivnost (1 KT):

 • udeležba na seminarjih in delavnicah UP FM
 • ali aktivna udeležba na konferencah in okroglih mizah na FM in drugod
 • ali sodelovanje pri raziskovalnih in razvojnih projektih FM
 • ali objava ter predstavitev strokovnih prispevkov in člankov na seminarjih FM
 • ali aktivno vključevanje v izobraževalno delo FM in stroke
 • ali izjemni strokovni in znanstveni dosežki
 • ali sodelovanje na univerzitetnih bralnih seminarjih in
 • ali tutorstvo.
  (samostojno delo študenta 25 ur).


Vsak študent vodi zbirno mapo (portfolio), v katero vlaga svoja dela pri SRD ter potrdila in dokazila o udeležbi na aktivnostih SRD in drugo.
Opravljene aktivnosti morajo biti biti s področja študija in v skladu z Merili za SRD.


Praksa (20 DOŠ, 3 ECTS)

Strokovno – razvojno delo 1 – praksa (SRDP1) sestavljajo naslednje aktivnosti:

 • Predstavitev obveznosti študentov pri SRDP1 (1 ura)
  Študentom predstavimo obveznosti in cilje predmeta.
 • Reševanje poslovnega problema (19 ur + samostojno delo študenta 55 ur).
  Študente mentoriramo pri reševanju poslovnega problema (s področja študija) identificiranega v podjetju. Študent predstavi svoje rešitve.

Vsak študent vodi zbirno mapo (portfolio), v katero vlaga svoja dela pri SRD ter potrdila in dokazila o udeležbi na aktivnostih SRD in drugo.


 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo