Strokovno - razvojno delo 1

61-048  Strokovno - razvojno delo 1

magistrski študijski program druge stopnje Management trajnostnega razvoja

Nosilec: doc. dr. Peter Štrukelj

  Vsebina

 

Strokovno – razvojno delo 1 (SRD1) sestavljajo naslednje aktivnosti:

Predstavitev in konzultacije SRD1 (3 ure)

Obvezne aktivnosti (2 KT)

 • Delavnica 1A (D1A)

Študentom predstavimo preučevanje literature, iskanje relevantnih vsebin, povzemanje, spoštovanje avtorstva,...

Študenti dobijo nalogo, da izdelajo daljši pisni izdelek.

(4 ure + samostojno delo študenta 23 ur)

 • Delavnica 1B (D1B)

Komentiranje pisnih izdelkov študentov, predlaganje izboljšav ter navodila, kako pripraviti predstavitev in nastopiti.

(4 ure + samostojno delo študenta 12 ur)

 • Delavnica 1C (D1C)

Študenti predstavijo lastne izdelke. Vprašanja in diskusija.

(4 ure)


Izbirne aktivnosti (1 KT)

 • udeležba na seminarjih in delavnicah UP FM
 • aktivna udeležba na konferencah in okroglih mizah na FM in drugod
 • sodelovanje pri raziskovalnih in razvojnih projektih FM
 • objava ter predstavitev strokovnih prispevkov in člankov na seminarjih FM
 • aktivno vključevanje v izobraževalno delo FM in stroke
 • izjemni strokovni in znanstveni dosežki
 • sodelovanje na univerzitetnih bralnih seminarjih
 • tutorstvo

(samostojno delo študenta 25 ur)

Vsak študent vodi zbirno mapo (portfolio), v katero vlaga svoja dela pri SRD ter potrdila in dokazila o udeležbi na aktivnostih SRD in drugo.

Opravljene aktivnosti morajo biti s področja študija in v skladu z Merili za SRD.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo