Strukturiranje organizacije

05-013  Strukturiranje organizacije

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Aleksander Janeš

  Vsebina

  • Osnove organizacijskih ved
  • Od mehanističnih do organskih organizacij
  • Tipične organizacijske strukture v podjetjih
  • Projektna organiziranost
  • Medorganizacijske povezave
  • Vpliv informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter digitalizacije na organiziranost
  • Procesni pristop in management procesov
  • Managerske metodologije in tehnike pri urejanju organizacij

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo