Študijski in IKT praktikum

05-305  Študijski in IKT praktikum

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: viš. pred. mag. Suzana Sedmak, izr. prof. dr. Viktorija Florjančič

  Vsebina

Namen predmeta

 • Uvod v študij, spoznavanje in usvajanje veščin učenja in razvoj veščin uporabe IKT.

Vsebina

 • Študij na UP FM (predstavitev organizacije, načinov dela, komuniciranja).
 • Raba znanstvenega aparata.
 • Učni tipi, učinkovite učne strategije.
 • Postavljanje učnih ciljev.
 • Management časa.
 • Delo v skupinah in timih.
 • Iskanje podatkov na spletu: uporaba Google nastavitev; iskanje učnih gradiv po bazah podatkov (COBISS, baze člankov); uporaba oddaljenega dostopa.
 • Iskanje in prenos podatkov statističnih uradov (SURS, Eurostat) za nadaljnjo obdelavo v programu za delo s preglednicami.
 • Program za delo s preglednicami (LibreOffice Calc/MS Excel): delovni listi, povezovanje delovnih listov, oblikovanje celic, tabel/pogojno oblikovanje; osnovne matematične operacije in osnovne funkcije.
 • Izdelava grafičnega prikaza podatkov in delo s podatki (razvrščanje, delne vsote, filtriranje).
 • Program za urejanje besedila (LibreOffice Writer/MS Word): urejanje dolgega besedila; uporaba/urejanje slogov; vstavljanje odsekov, različno številčenje strani; uporaba napisov; navzkrižno sklicevanje; izdelava kazal in seznamov; sprotne opombe; noga/glava dokumenta; sledenje sprememb.
 • Program za predstavitve (LibreOffice Predstavitve/MS PowerPoint): značilnosti učinkovitih predstavitev; delo s predlogami/urejanje predlog (Matrica).
 • Medsebojno povezovanje in prenos vsebin ter izvoz v različnih formatih.

 

 

 


 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo