Teme iz poslovne angleščine

05-342  Teme iz poslovne angleščine

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: viš. pred. mag. Dubravka Celinšek, izr. prof. dr. Igor Rižnar

  Vsebina

Namen predmeta

 • razumevanje vloge angleščine pri premostitvi kulturnih razlik
 • razumevanje vloge angleščine v poslovnem svetu s poudarkom na spletnem oglaševanju
 • sposobnost zaznavanja in sprejemanja jezikovnih sprememb ter razumevanje vpliva medmrežja 
 • sposobnost razumevanja vloge vseživljenjskega jezikovnega izobraževanja ter jezikovne in kulturne politike EU
 • sposobnost za samostojno predstavljanje lastnih stališč in interpretiranje aktualnih tem z aktivnim sodelovanjem v razpravah

Vsebina

 • Management in kulturne razlike
 • Podjetništvo in jezikovne prepreke
 • Podjetništvo in kulturne prepreke
 • Jezikovne spremembe in internet
 • Jezik spletnega oglaševanja podjetij
 • Jezikovna ureditev v EU
 • Vseživljenjsko jezikovno izobraževanje
 • Večkulturnost in večjezičnost
 • Jezikovni projekti v EU
 • Evropska kulturna politika

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo