Teme iz poslovne angleščine

06-340  Teme iz poslovne angleščine

univerzitetni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Igor Rižnar

  Vsebina

Namen predmeta

 • Namen premeta je ozavestiti študente glede vloge angleškega jezika v poslovnem svetu (v EU in globalno), ki je tudi kulturno raznolik ter tudi usposobiti študente za razumevaje in interpretacijo jezika spleta, še posebej spletnega oglaševanja.

Vsebina

 • Management in kulturne razlike
 • Podjetništvo in jezikovne prepreke
 • Podjetništvo in kulturne prepreke
 • Jezikovne spremembe in internet
 • Jezik spletnega oglaševanja podjetij
 • Jezikovna ureditev v EU
 • Vseživljenjsko jezikovno izobraževanje
 • Večkulturnost in večjezičnost
 • Jezikovni projekti v EU
 • Evropska kulturna politika

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo