Temelji podjetništva

06-318  Temelji podjetništva

univerzitetni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel, izr. prof. dr. Jasna Auer Antončič

  Vsebina

Namen predmeta

  • Glavni namen predmeta je študente naučiti vsebin povezanih s podjetniškim delovanjem in ustanavljanjem podjetja. S študijem podjetniških vsebin bomo študente vzpodbudili  k razmišljanju o ustanavljanju lastnih podjetij. Namen je tudi  povezovanje temeljnega znanja, pridobljenega predvsem pri drugih obveznih predmetih, ter povezovanje znanja z različnih področij in njegova uporaba v poslovnem okolju in  razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja pri lastnem ali skupinskem projektu.

Vsebina

  • Opredelitev in vidiki podjetništva: opredelitve podjetnika, podjetnik posameznik in drugi vidiki podjetništva.
  • Namen in problematika razvoja podjetja od nastanka do morebitne podjetniške žetve.
  • Poslovni primeri iz podjetništva, primeri dobrih praks.
  • Izbrane teme iz podjetništva (podjetnik posameznik in psihološke značilnosti v podjetništvu,  sociološke značilnosti in podjetniške mreže, start-up podjetništvo, notranje podjetništvo, socialno podjetništvo, družinsko podjetništvo, podporno okolje).
  • Poslovna zamisel in poslovni model: ustvarjalnost in poslovna zamisel; analiza panoge in konkurence; načrt trženja; finančni načrt, organizacijski načrt in management človeških virov; finančni viri; drugi elementi poslovnega modela.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo