Teorija denarja in monetarna ekonomika

65-006  Teorija denarja in monetarna ekonomika

magistrski študijski program druge stopnje Ekonomija in finance

Nosilec: doc. dr. Suzana Laporšek

  Vsebina

 • Denar: izvor, narava in funkcije denarja; opredelitve denarja; vrste denarja in njihov razvoj; vloga denarja v gospodarstvu.
 • Monetarni sistem: opredelitev, elementi vrste in stopnje razvoja.
 • Ponudba denarja: ponudba denarja in njena struktura; denarni agregati in monetarna baza; model ponudbe denarja in denarnega multiplikatorja; dejavniki, ki določajo ponudbo denarja; pregled procesa kreiranja denarja.
 • Brezgotovinsko poslovanje: načela, oblike in njihove značilnosti.
 • Povpraševanje po denarju. Teorije denarja.
 • Teoretične osnove za izbor monetarne strategije države: Keynesianska teorija in ISLM model; monetarna in fiskalna politika v ISLM modelu, odprtem in zaprtem gospodarstvu; značilnosti uvedbe monetarne in fiskalne politike na razvijajočih se trgih; nova kvantitativna teorija; Patinkov model delnega ravnotežja; učinki monetarne politike na ekonomsko aktivnost.
 • Cena denarja in inflacija.
 • Monetarna politika: cilji in sredstva, transmisijski mehanizmi monetarne politike.
 • Instrumenti monetarne politike.
 • Monetarna politika FED: zgodovina in razvoj.
 • Mednarodni monetarni sistem: evolucija in prihodnost mednarodnega monetarnega sistema.
 • Devizni trgi in politika deviznega tečaja: denarni trg; paritetni pogoji; devizni tečaji in učinki na gospodarstvo; teorije in dejavniki določanja ravnotežnega deviznega tečaja.
 • Monetarna politika in instrumenti za njeno implementacijo. Intervencije na deviznem trgu. Značilnosti monetarnih politik v različnih državah.
 • Plačilna bilanca in njen učinek na devizni tečaj.
 • Anti-krizna monetarna politika v različnih državah (ZDA, Japonska, EU, Kitajska) in njeni učinki.
 • Posebnosti ruske monetarne politike in primerjava z EU.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo