Teorije odločanja v managementu (2018)

05-055  Teorije odločanja v managementu (2018)

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: pred. Matevž Malej

  Vsebina

Študentje se bodo seznanili z osnovami teorije odločitev. Preko njih bodo spoznali matematične osnove za poslovno odločanje ter teorijo iger. Obravnavali bomo naslednje teme:

  • Osnove verjetnostnega računa
  • Teorija odločitev
  • Teorija iger
  • Linearno programiranje

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo