Trajnostna potrošnja

61-038  Trajnostna potrošnja

magistrski študijski program druge stopnje Management trajnostnega razvoja

Nosilec: doc. dr. Armand Faganel

  Vsebina

  • Uvod: Politike trajnostne potrošnje; Potrošnja z vidika razvoja človeštva; Smiselnost trajnostne potrošnje; Potrošnja in njene eksternalije – Ekonomija in ekologija
  • Uokvirjanje trajnostne potrošnje: Analiza potrošnje gospodinjstev v evropskih državah in mestih; Odgovornost za trajnostno potrošnjo – okoljski vplivi na gospodinjstva; Izzivi za politike trajnostne potrošnje
  • Upiranje potrošništvu: Dvomljive koristi potrošnje; Novi fetišizem dobrin; Lažne povezave; Enostavnejše življenje; Namerna preprostost – karakterizacija, izbrane psihološke implikacije ter družbene posledice; Diderojeva lekcija - Ustavimo naraščajoči plaz želja
  • Upiranje preprostosti: Primer politike trajnostne potrošnje; Revščina moralnosti; Relativna revščina – komunikacija; Zakaj dovolj ni nikoli dovolj?; Navidezna moč dobrin – ohranjanje upov in idealov; Potrošniške dobrine in dobrine potrošnje
  • Repozicioniranje trajnostne potrošnje: Učinkovitost in potrošnja – tehnologije in praksa; Ali je racionalizacija življenjskega stila smiselna?; Etika potrošnje; Stroški in koristi potrošnje; Potrošniški raj – Družbena in kulturna psihologija trajnostne potrošnje
  • Trajnostna potrošnja in kakovost življenja: Družbeni izzivi - soočanje z revščino; Ekološki izzivi; Ekonomski izzivi – nov model proizvodnje in potrošnje za globalizirano gospodarstvo; Osredotočanje na cilj – trajnostno izboljševanje kakovosti življenja; Mobilizacija družbenih sil – nova družbena pogodba; Mobilizacija virov
  • Trajnostni turizem: Trajnostna turistična potrošnja kulture, Ohranjanje dediščine; Zgodovinske hiše; Muzeji
  • Trajnostna potrošnja energije: Omejenost energijskih resursov; Izzivi trajnostne potrošnje energije; Alternativni viri; Izobraževanje potrošnikov; Regulativa

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo