Trajnostna rast organizacije

60-119  Trajnostna rast organizacije

magistrski študijski program druge stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Andrej Bertoncelj

  Vsebina

  • Uvod
  • Trajnostni razvoj
  • Ekonomski vidiki trajnostnega razvoja
  • Strategija trajnostne rasti
  • Eko-okolje in dinamična adaptacija organizacij
  • Zelene organizacije
  • Družbeno-politični vidiki trajnostnega razvoja: družbena odgovornost
  • Ekološki vidiki trajnostnega razvoja: sonaravnost
  • Sodobni poslovni modeli trajnostne in dobičkonosne rasti

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo