Trajnostne tehnologije predelave in priprave hrane

61-056  Trajnostne tehnologije predelave in priprave hrane

magistrski študijski program druge stopnje Management trajnostnega razvoja

Nosilec: doc. dr. Boris Kovač

  Vsebina

  • Osnovni tehnološki  postopki v predelavi  živil (klasične tehnologije, nove tehnike in tehnologije)
  • Pakiranje, pomen pakirne tehnike in pakirnih materialov, označevanje in deklariranje izdelkov, recikliranje
  • Ekološki izdelki; principi, organizacija  proizvodnje, izdelki shem višje kakovosti
  • Tehnologije predelave osnovnih skupin  živil: proces, energijske potrebe, stranski produkti
  • Emisije in  odpadki predelovalnih obratov
  • Manipulacija, transport in skladiščenje izdelkov


Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo