Trajnostni management turističnih destinacij

61-032  Trajnostni management turističnih destinacij

magistrski študijski program druge stopnje Management trajnostnega razvoja

Nosilec: izr. prof. dr. Gorazd Sedmak , izr. prof. dr. Ksenija Vodeb

  Vsebina

 • Definicije turistične destinacije
 • Vrste in oblike destinacij
 • Vloga in funkcije destinacijskega managementa (DM)
 • Nosilci DM
 • Deležniki in njihove vloge in interesi
 • Proces in dejavniki načrtovanja destinacij
 • Delovanje DM
 • Oblikovanje integralnega turističnega proizvoda (ITP)
 • Marketing destinacije
 • Konkurenčnost destinacije
 • Management dostopnosti
 • Trajnostni razvoj destinacije
 • Modeli razvoja
 • Evalviranje destinacije
 • Mreženje, integracije, partnerstva
 • Vertikalno povezovanje in sodelovanje destinacij
 • Trendi in strateški management

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo