Trajnostni turizem

61-022  Trajnostni turizem

magistrski študijski program druge stopnje Management trajnostnega razvoja

Nosilec: doc. dr. Simon Kerma , doc. dr. Matej Vranješ

  Vsebina

  • Trije stebri trajnostnega turizma: okoljski, družbeni in socialni
  • Konflikti trajnostnega turizma v krhkih/občutljivih naravnih območjih
  • Načrtovanje in upravljanje turizma v zaščitenih območjih: temelji zaščite zavarovanih območij, načrtovanja obiskovalcev in tehnik
  • Družbeno ekonomski razvoj in vključevanje lokalne skupnosti v načrtovanje in upravljanje trajnostnega turizma
  • Vrednotenje naravnih pogojev in njih načrtovanje za ustrezen razvoj trajnostnega turizma
  • Študije primerov

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo