Trajnostno podjetništvo

61-044  Trajnostno podjetništvo

magistrski študijski program druge stopnje Management trajnostnega razvoja

Nosilec: prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel, izr. prof. dr. Tina Bratkovič Kregar

  Vsebina

  • Opredelitev trajnostnega podjetništva in njegov pomen za rast in razvoj gospodarstva na lokalni, regionalni, nacionalni ravni ter širše
  • Vidiki trajnostnega podjetništva
  • Družinsko podjetništvo
  • Opredelitev socialnega podjetništva in njegov pomen za družbo in gospodarski razvoj
  • Pomen inovacij za trajnostni razvoj
  • Poslovno modeliranje za trajnostne podjetniške rešitve za mala in srednja podjetja, uporaba  dizajnerskega razmišljanja pri iskanju trajnostnih rešitev v podjetništvu
  • Analiza primerov podjetništva

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo