Urejenost organizacije

06-307  Urejenost organizacije

univerzitetni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Klemen Kavčič, prof. dr. Andrej Bertoncelj

  Vsebina

Namen predmeta

  • Namen predmeta je, da študentje osvojijo temeljna znanja urejenosti organizacije in pristope povezovanja med organizacijami. Študentje se usposobijo za samostojno uporabo metod in tehnik pri urejanju procesov in organizacijskih struktur znotraj organizacij in povezovanju med njimi.


Vsebina

  • Osnove organizacijskih ved, razvoj organizacij v 20. stoletju do danes (od mehanističnih do organskih organizacij).
  • Urejenost in tipične strukture organiziranosti (primeri iz Slovenije in EU).
  • Medorganizacijske povezave.
  • Digitalizacija poslovnih procesov in vpliv komunikacijskih tehnologij na organiziranost.
  • Spreminjanje organiziranosti.
  • Managerske metode in tehnike pri urejanju organizacij in vodenju procesov.
  • Razvoj in opredelitev virtualne organiziranosti.

 

 

 

 

 


 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo