Urejenost organizacije

06-013  Urejenost organizacije

univerzitetni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Aleksander Janeš

  Vsebina

  • Osnove organizacijskih ved
  • Evolucija organizacij v 20.stoletju in do danes
  • Od mehanističnih do organskih organizacij
  • Urejenost in tipične organizacijske strukture (primeri iz Slovenije in EU)
  • Notranja struktura organizacije
  • Projektna organiziranost in management procesov
  • Medorganizacijske povezave
  • Vpliv informacijskih in komunikacijskih tehnologij na organiziranost
  • Spreminjanje organiziranosti
  • Managerske metode in tehnike pri urejanju organizacij in vodenju procesov

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo