Ustvarjalna inteligenca in inovativnost (2018)

05-057  Ustvarjalna inteligenca in inovativnost (2018)

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Borut Likar

  Vsebina

 • Od osnovnih pojmov do celovitega pogleda na inovacijske izzive
 • Kritično in kreativno razmišljanje
 • Poti do idej
 • Izvedljivost in tržni potencial novosti
 • Sodobni pristopi razvoja inovativnih proizvodov
 • Tehnologija kot pospeševalec razvoja
 • Obvladovanje scenarijev prihodnosti
 • Varovanje know-howa in intelektualne lastnine
 • Razvoj novosti v svetu realnih projektov
 • Ustvarjalni procesi in motiviranje zaposlenih
 • Inovacijske in RR strategije v organizaciji
 • Trendi obvladovanja inovacijskega procesa
 • Dejavniki uspešnega realizacije idej v organizaciji

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo