Ustvarjalnost, blagovne znamke in potrošnja

05-026  Ustvarjalnost, blagovne znamke in potrošnja

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: doc. dr. Armand Faganel, doc. dr. Danjel Bratina

  Vsebina

  • Metode ustvarjalnosti v snovanju produktov
  • Vrednost in koristi za odjemalce
  • Ustvarjalno oglaševanje
  • Marketing storitev
  • Medorganizacijski marketing
  • Prodaja in odnosni marketing
  • Vedenje odjemalcev
  • Marketinško raziskovanje

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo