Uvod v ekonomijo

05-007  Uvod v ekonomijo

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Žiga Čepar

  Vsebina

  • Osnovni koncepti ekonomije
  • Mikroekonomika
  • Makroekonomika
  • Ekonomska politika

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo