Uvod v makroekonomijo

06-308  Uvod v makroekonomijo

univerzitetni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Matjaž Novak

  Vsebina

Namen predmeta

  • Namen predmeta je seznaniti študenta z vsebino makroekonomske teorije in ga usposobiti za razumevanje ter samostojno izvajanje osnovnih makroekonomskih analiz.

Vsebina

  • Opredelitev makroekonomije, problemov, ciljev, temeljnih makroekonomskih agregatov.
  • Agregatna ponudba in agregatno povpraševanje.
  • Potrošnja, varčevanje, investicije, poraba države, neto izvoz.
  • Analiza povezav med osnovnimi makroekonomskimi agregati (model multiplikatorja, inflacija, Phillipsova krivulja itd).
  • Trg dela in teorija brezposelnosti.
  • Denar (monetarna politika), funkcije denarja, količina in obtočna hitrost denarja, povpraševanje in ponudba po denarju, bančni sistem in kreiranje denarja, denarni trg.
  • Javne finance in fiskalna politika.

 

 

 

 


 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo