Uvod v management

05-001  Uvod v management

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Maja Meško

  Vsebina

  • Uvod v management – predstavitev osnovnih pojmov
  • Temelji managementa
  • Podjetje kot organizacijski sistem
  • Kultura in filozofija podjetja
  • Kakovost poslovanja in odličnost
  • Odločanje in urejanje zadev
  • Naloge in vloge managerjev

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo