Uvod v poslovno angleščino

06-305  Uvod v poslovno angleščino

univerzitetni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Igor Rižnar

  Vsebina

Namen predmeta

 • razvoj komunikacijskih spretnosti pri uporabi medkulturnega znanja,
 • sposobnost iskanja novih informacij s področja poslovnih ved, ekonomije in managementa v tuji literaturi in njihova interpretacija,
 • obvladovanje bralnih, pisnih, slušnih, govornih in interaktivnih spretnosti v raznovrstnih poslovnih situacijah,
 • razumevanje kulturnih specifičnosti jezikovnega izražanja,
 • sposobnost za razumevanje osnovne terminologije na področju poslovnega angleškega jezika.


Vsebina

 • Povzemanje in pisanje zapiskov
 • Poslovni sestanki
 • Predstavitve
 • Pogajanja
 • Poslovni bonton in kulturne prepreke
 • Poslovanje v…
 • Poslovne/ekonomske knjige, časopisi in internetni viri
 • Podjetniške in ekonomske teme
 • Evropski življenjepis

 

 

 

 

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo