Varnost in kakovost hrane

61-025  Varnost in kakovost hrane

magistrski študijski program 2. stopnje Management trajnostnega razvoja

Nosilec: doc. dr. Boris Kovač

  Vsebina

  • Upravljanje kakovosti

  • Sistematizacija in sledljivost izdelkov

  • Tveganja surovin in izdelkov

  • Indikatorji mikrobioloških tveganj

  • Identifikacija tveganj

  • Uporaba zakonodaje v praksi in nadzoru

  • Zagotavljanje varnosti živil

  • Trajnostni principi zagotavljanja kakovosti

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo