Vodenje za trajnostni razvoj

06-334  Vodenje za trajnostni razvoj

univerzitetni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Roberto Biloslavo

  Vsebina

Namen predmeta

  • Študenti se bodo naučili, kako lahko zavezanost k trajnosti prispeva k finančni blaginji organizacije in pomaga pri reševanju nekaterih največjih svetovnih problemov, vključno z izčrpavanjem naravnih virov, socialnimi nepravičnostmi in podnebnimi spremembami. Študenti bodo postali vešči v uporabi jezika trajnosti in se naučili praktičnih orodij in strategij za povečanje pozitivnega vpliva in uspešnosti organizacij.

Vsebina

  • Osnove trajnostnega razvoja in klimatskih sprememb
  • Zablode trajnostnega pristopa
  • Temeljne šole vodenja in trajnostni razvoj
  • Trajnost kot konkurenčna prednost
  • Sistemsko razmišljanje in krožna ekonomija
  • Vodenje organizacij za trajnostni razvoj

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo