Zaposlovanje in karierni razvoj

05-040  Zaposlovanje in karierni razvoj

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Klemen Širok

  Vsebina

  • Položaj posameznika na trgu dela z vidika zaposljivosti in zaposlenosti
  • Načrtovanje kariere v kontekstu vseživljenjskega učenja; karierna sidra
  • Zagotavljanje zaposljivosti
  • Formalne in neformalne metode pridobivanja kadrov na zunanjem trgu
  • Metode selekcije kandidatov v procesu kadrovanja
  • Iskanje zaposlitve (vidik iskalca zaposlitve)
  • Dvojna narava odločanja v procesu kadrovanja: iskalci zaposlitve in delodajalci
  • Karierni razvoj: proces in orodja kariernega razvoja

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo