Zeleno gospodarstvo

61-047  Zeleno gospodarstvo

magistrski študijski program druge stopnje Management trajnostnega razvoja

Nosilec: prof. dr. Roberto Biloslavo

  Vsebina

  • Uvod: Kaj pomeni biti “zeleno”
  • Zeleno gospodarstvo
  • Zelena tehnološka in marketinška revolucija in njen vpliv na gospodarstvo
  • Zelena organizacija
  • Trajnostni razvoj organizacije
  • Poslovni modeli zelenih organizacij
  • Trg dela in zeleni ovratniki
  • Klimatske spremembe in njihov vpliv na gospodarstvo
  • Zelena (čista) energija
  • Evropske direktive in nacionalni programi na področju zelenega gospodarstva

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo